93 880 08 76
vilco@vilco.cat
Pol. Ind. El Vivet
Taradell

Política de Privacidad Web

Responsable del Tractament
L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:
MECÀNIQUES I MUNTATGES VILCO, S.L
NIF: B66975061
Domicili: C/ Garbí, 13 – 08507 Santa Eugènia de Berga (Barcelona)
Direcció de correu electrònic: info@vilco.cat
Web: www.vilco.cat
Telèfon: 93 880 08 76
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volumen 45908, Folio 138, Hoja B 502682, inscripción 1º
En MECÀNIQUES I MUNTATGES VILCO, S.L, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i
estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.
La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris
que naveguen o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals
Una dada personal, és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a
tal efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció
postal, població, etc.així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les
xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel
mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.
La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant
això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets
recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, duració i legitimació del tractament
Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

 • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web.
  Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o
  qualsevol petició que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari
  per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la
  casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu
  consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ
  a la seva retirada.
 • Gestionar l’alta i participació de l’usuari en el formulari de comentaris del blog situat a la web. Aquests
  comentaris seran gestionats per la plataforma WordPress. Les dades facilitades les conservarem mente l’usuari
  no sol·liciti la baixa de la subscripció al contingut del blog i durant el temps establert per la llei amb una duració
  mínima de 3 anys.La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari al registrar-se a
  través del formulari de subscripció al blog i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de
  privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment
  sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
 • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no
  revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei
  amb una durada mínima de 3 anys.La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga
  l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que
  això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes
  dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps
  establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.La base de legítimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el
  consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment
  sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals
Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o a aquells
prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.
No es realitzen transferències internacionals, en cas què en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi
d’obtenir el seu consentiment.

Actualització de dades
És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi
hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon
amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers
Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a MECÀNIQUES I MUNTATGES VILCO, S.L,
garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu
consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.
Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o
no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes
Per a poder accedir a l’Àrea Privada, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i
contrasenya generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a
la web.
Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes
que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a
persones alienes.
Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut
dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat
de conducta a la seva immediata cancel·lació.

Drets dels interessats
Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades
personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o
sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot
sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu
consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de
decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets
contactant amb nosaltres C/ Garbí, 13 – 08507 Santa Eugènia de Berga (Barcelona). Email: info@vilco.cat

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de
control a www.aepd.es

Tractament de dades de Menors d’edat
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys,
quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un
menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els
pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a MECÀNIQUES I MUNTATGES VILCO, S.L per a bloquejar el compte
d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Tractament de Cookies
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una
pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits
de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu
equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa
de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

Data d’Actualització: 22/05/2019